ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ PENPLOTTER ΜΕ ARDUINO

Μαθητές 1ου ΕΠΑ.Λ. Δάφνης: Πολυχρονόπουλος Δημήτρης, Ρούσσος Θεόδωρος, Ρούσσος Ιωάννης Προπονητής : Τσιατούχας Αριστείδης, ΠΕ86 Στα πλαίσια περιβαλλοντικού προγράμματος, κατασκευάσαμε …

Επιμορφωτική δράση για θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εσωτερικής και της εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μας μονάδας ως προς το εκπαιδευτικό …