ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

(ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ)         Στο εργαστήριο των υδραυλικών και θερμικών εγκαταστάσεων εκπαιδεύονται οι μαθητές της ειδικότητας των θερμοϋδραυλικών του  1ου ΕΠΑΛ Καισαριανής  …