Οι μαθητές του Τομέα Πληροφορικής ασκούνται και αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την:

Διαχείριση εξοπλισμού και δικτυακών υπηρεσιών δικτύου υπολογιστών

  • Εγκατάσταση και λειτουργία υλικού Η/Υ
  • Διαχείριση απλού τοπικού δικτύου Η/Υ
  • Απλές εργασίες διαχείρισης υπηρεσιών του Διαδικτύου
  • Διαχείριση-συντήρηση Web server
  • Τεχνική υποστήριξη των Εργαστηρίων Πληροφορικής εκπαιδευτικών μονάδων και μονάδων κατάρτισης ή επιμόρφωσης

      Ανάπτυξη απλών εφαρμογών λογισμικού

•         Ανάπτυξη απλών εφαρμογών με χρήση σύγχρονων προγραμματιστικών εργαλείων

•         Ανάπτυξη απλών ολοκληρωμένων εφαρμογών με χρήση πακέτων αυτοματισμού γραφείου

•         Ανάπτυξη εφαρμογών Διαδικτύου με χρήση σύγχρονων προγραμματιστικών εργαλείων

•         Δημιουργία Ιστοσελίδων

•         Ανάπτυξη απλών εφαρμογών Πολυμέσων

•         Προσδιορισμός της φύσης των προβλημάτων που παρουσιάζονται στο λογισμικό, εκτίμηση των αιτίων που τα προκαλούν και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης γραπτά και προφορικά

     Εγκατάσταση, υποστήριξη και αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού

•         Εγκατάσταση, υποστήριξη και αναβάθμιση βασικών εργαλείων και υπηρεσιών του Διαδικτύου

•         Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση και αναβάθμιση εμπορικών εφαρμογών λογισμικού και ιδιαίτερα εφαρμογών λογιστηρίου

•         Επιλογή και μελέτη των κατάλληλων τεχνικών εγχειριδίων του υλικού και του λογισμικού

    Προώθηση-πώληση προϊόντων λογισμικού και υλικού

  Σύνταξη προσφορών, επιστολών και ενημερωτικών φυλλαδίων.

Το 2ο Ε.Κ. Αθηνών διαθέτει εργαστήρια του τομέα πληροφορικής και στα τρία EΠΑΛ που εξυπηρετεί: 1ο ΕΠΑΛ Καισαριανής ( εργαστήριο πληροφορικής, εργαστήριο εφαρμογών πληροφορικής),  1ο  ΕΠΑΛ Υμηττού (εργαστήριο πληροφορικής, εργαστήριο εφαρμογών πληροφορικής)  και 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης ( εργαστήριο πληροφορικής, εργαστήριο εφαρμογών πληροφορικής).

Σύνδεσμοι για τον Τομέα Πληροφορικής:

Εργαστήρια

Νέα-Ανακοινώσεις