Οι μαθητές του Τομέα Μηχανολογίας διδάσκονται όλες εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να σταθούν με  επάρκεια , στο  επάγγελμα του τεχνίτη οχημάτων  το οποίο συνεχώς  εξελίσσετε λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης που παρατηρείται στην αγορά του οχήματος. Τα εργαστήρια  διαθέτουν πληθώρα  μηχανημάτων, οργάνων μέτρησης   και εξελιγμένων προγνωστικών συσκευών καθώς και σειρές με εργαλεία χειρός. Επίσης, εκπαιδεύονται οι μαθητές της ειδικότητας των θερμοϋδραυλικών στο εργαστήριο υδραυλικών και θερμικών εγκαταστάσεων.

Σύνδεσμοι για τον Τομέα Μηχανολογίας:

Εργαστήριο Θερμοϋδραυλικών

Εργαστήριο Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου-Αμαξωμάτων

Νέα-Ανακοινώσεις