Στο εργαστήριο  ο μαθητής πραγματοποιεί εργασίες μέσω των οποίων εξοικειώνεται στη χρήση υλικών  τόσο κατασκευής όσο και συντήρησης αντικειμένων πολιτισμικής κληρονομιάς (έργα από πέτρα, μέταλλο, ξύλο, ύφασμα και χαρτί, κεραμικά και  γυάλινα αντικείμενα, ψηφιδωτά, ζωγραφικά έργα τέχνης). Έτσι αποκτά την ικανότητα να κατασκευάσει αντίγραφα έργων, τόσο ζωγραφικά  (εικόνες, ελαιογραφίες, τοιχογραφίες) όσο και ανάγλυφα (κεραμικά, γύψινα αντικείμενα, καλούπια γλυπτών) και να είναι ικανός στο μέλλον να  ανταποκριθεί επιτυχώς σε σχετικά προβλήματα αποκατάστασης ανάλογων έργων.

Οι μαθητές της Β ’τάξης  κάνουν τα πρώτα τους βήματα εργαστηριακά στον τομέα και εξασκούνται στο σχέδιο ελεύθερο και γραμμικό.  Θα εξασκηθούν στον σχεδιασμό της σύνθεσης , στην χρήση κατάλληλων χρωμάτων και θα ενημερώνονται γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις και ρεύματα του τομέα. Στο ίδιο χώρο, όταν αυτές λειτουργούν στην σχολική μονάδα, εκπαιδεύονται και οι μαθητές της ειδικότητας γραφικών τεχνών και διακοσμητών εσωτερικών χώρων.

Σύνδεσμοι για τον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών:

Εργαστήριο Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αποκατάστασης

Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Τεχνών

Νέα-Ανακοινώσεις