Πρόσκληση: Επιμορφωτική δράση για θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία (ΥΑΕ)

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εσωτερικής και της εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μας μονάδας ως προς το εκπαιδευτικό της έργο (δείκτες 7 και 8), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την υλοποίηση επιμορφωτικής δράσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29-3-2024 από τις 11:30 π.μ -15:00 μ.μ., στο εργαστήριο πληροφορικής του 2ου Ε.Κ.
Αθηνών το κτίριο του 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού.

Η δράση συνδιοργανώνεται από το 2ο Ε.Κ. Αθηνών, το 1ο ΕΠΑΛ Υμηττού, τον σύμβουλο παιδαγωγικής ευθύνης κ. Καρβούνη Ιωάννη, τον σύμβουλο εκπαίδευσης Μηχανολόγων ΠΕ 82 κ. Ζωγόπουλο Ευστάθιο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Δ/νση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία – Εθνικός Εστιακός πόλος Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης για τα θέματα Υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με βασικό εισηγητή τον κύριο Κωνσταντακόπουλο Ιωάννη Δρ. Μηχανικό Μεταλλείων-Μεταλλουργός Μηχανικών.

Στην επιμορφωτική δράση θα αναφερθούν οι βασικές αρχές και η σπουδαιότητα της ΥΑΕ, θα πραγματοποιηθεί μελέτη εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων (εργαλεία ΟiRA) καθώς και πρακτική/βιωματική άσκηση σε εργαστήριο Η/Υ, όπου θα γίνει μελέτη εκτίμησης κινδύνου με τη
χρήση διαδραστικών εργαλείων της ΟiRA .


Στην επιμορφωτική δράση μπορούν να συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί και από τις τρείς σχολικές μονάδες (1ο ΕΠΑΛ Καισαριανής, 1ο ΕΠΑΛ Υμηττού και 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης) οι οποίοι έχουν διάθεση στο 2ο Ε.Κ. Αθηνών και οι οποίοι θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο mail του 2ου Ε.Κ.: mail@2sek-a-ath.att.sch.gr.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.