ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στο εργαστήριο  συντήρησης έργων τέχνης και αποκατάστασης ,το οποίο βρίσκεται στο κτίριο του 1ου  ΕΠΑΛ Καισαριανής, εκπαιδεύονται οι μαθητές  της Β’  τάξης του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και η ομώνυμη ειδικότητα. Το εργαστήριο διαθέτει  τον απαραίτητο  εξοπλισμό για την ταυτόχρονη πρακτική άσκηση των μαθητών, τους απαραίτητους πάγκους εργασίας, τις συσκευές (κάμερες, μικροσκόπια, εργαλεία μετρήσεων ) καθώς και   εργαλεία χειρός .

      Στο εργαστήριο  ο μαθητής πραγματοποιεί εργασίες μέσω των οποίων εξοικειώνεται στη χρήση υλικών  τόσο κατασκευής όσο και συντήρησης αντικειμένων πολιτισμικής κληρονομιάς (έργα από πέτρα, μέταλλο, ξύλο, ύφασμα και χαρτί, κεραμικά και  γυάλινα αντικείμενα, ψηφιδωτά, ζωγραφικά έργα τέχνης). Έτσι αποκτά την ικανότητα να κατασκευάσει αντίγραφα έργων, τόσο ζωγραφικά  (εικόνες, ελαιογραφίες, τοιχογραφίες) όσο και ανάγλυφα (κεραμικά, γύψινα αντικείμενα, καλούπια γλυπτών) και να είναι ικανός στο μέλλον να  ανταποκριθεί επιτυχώς σε σχετικά προβλήματα αποκατάστασης ανάλογων έργων.

     Έρχεται επίσης σε επαφή με τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση των παραπάνω αντικειμένων (κόλλες, ρητίνες, διαλύτες, υλικά συμπλήρωσης) και εξασκείται στη χρήση αυτών αποκτώντας παράλληλα δεξιότητες σε διάφορες μεθόδους εργασίας χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό για την κάθε περίπτωση τον οποίο διαθέτει το εργαστήριο.  Τέλος μαθαίνει να τεκμηριώνει την κατάσταση διατήρησης ενός έργου με τη δημιουργία σχεδιαστικών αποτυπώσεων και τη λήψη κατάλληλων φωτογραφιών αλλά και να καταγράφει τις εργασίες και τα αποτελέσματα τεκμηρίωσης και συντήρησης συμπληρώνοντας κατάλληλα το δελτίο συντήρησης κάθε αντικειμένου.

Τα μαθήματα που διδάσκονται οι μαθητές είναι:

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ – Β Τάξη
ΜαθήματαΏρες
1. Ελεύθερο Σχέδιο
2. Γραμμικό Σχέδιο
3. Ιστορία της Τέχνης
4. Αρχές Σύνθεσης
5. Εφαρμοσμένες Τέχνες με Χρήση Η/Υ
6. Ειδικό Εργαστηριακό ΜάθημαΦωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας
Τεχνολογία Υφαντικών Υλών
Εργαστήριο Χαρακτικής-Πλαστικής
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ – Γ Τάξη - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
ΜαθήματαΏρες
1. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
2. Τεχνολογία Υλικών
3. Βασικές Τεχνικές Συντήρησης Έργων Τέχνης
4.Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς
5.Αντίγραφο Έργων Τέχνης
6.Σχεδιαστική Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης
7.Αγγλικά Ειδικότητας