ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

(ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ)

        Στο εργαστήριο των υδραυλικών και θερμικών εγκαταστάσεων εκπαιδεύονται οι μαθητές της ειδικότητας των θερμοϋδραυλικών του  1ου ΕΠΑΛ Καισαριανής  σε πρωινό ωράριο. Σε ένα εργαστήριο  το οποίο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο  σε χώρους – διαμερίσματα οι οποίοι προσεγγίζουν  τα δωμάτια των κατοικιών μας, οι μαθητές διδάσκονται όλες εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να σταθούν με  επάρκεια , στο  επάγγελμα του θερμοϋδραυλικού  το οποίο συνεχώς  εξελίσσετε λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης. Το εργαστήριο διαθέτει πληθώρα  λεβήτων όπου οι μαθητές εφαρμόζουν στην πράξη προσομοιώσεις των Κεντρικών θερμάνσεων των κτιρίων τόσο σε μονοσωλήνια  όσο και σε δισωλήνια συστήματα. Σε αυτά τοποθετούνται όλες εκείνες οι συσκευές και όργανα που είναι απαραίτητα ώστε να λειτουργήσουν σωστά και με ασφάλεια οι εγκαταστάσεις. Το εργαστήριο διαθέτει μπόιλερ τριπλής ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης  καθώς και σύστημα  αντιστάθμισης  για τον έλεγχο και την οικονομικότερη λειτουργία της εγκατάστασης. Διαθέτει επίσης επίτοιχο λέβητα αερίου σε σύστημα κεντρικής θέρμανσης.   Επίσης το εργαστήριο  είναι εξοπλισμένο με όλα εκείνα τα εργαλεία χειρός και συσκευές που είναι απαραίτητες  για την επίτευξη των εργαστηριακών ασκήσεων. Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα οι μαθητές εκπαιδεύονται σε υδραυλικές εγκαταστάσεις , σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης και σε εγκαταστάσεις Κεντρικών θερμάνσεων. Επίσης  εκπαιδεύονται και στην Συντήρηση των ήδη υπαρχουσών εγκαταστάσεων. Τέλος εκπαιδεύονται στην ρύθμιση και συντήρηση των καυστήρων  πετρελαίου καθώς και στην εφαρμογή και  υλοποίηση των αυτονομιών Κ.Θ πάνω σε κατάλληλα διαμορφωμένα πανέλα.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ – Γ Τάξη - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
ΜαθήματαΏρες
1. Στοιχεία Μηχανών
2. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
3. Συντήρηση και Επισκευή Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων2Θ+3Ε
4. Ύδρευση – Αποχέτευση1Θ+3Ε
5. Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης1Θ+5Ε
6. Σχέδιο Ειδικότητας