ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το 2ο Ε.Κ. Αθηνών διαθέτει εργαστήρια του τομέα πληροφορικής και στα τρία EΠΑΛ που εξυπηρετεί: 1ο ΕΠΑΛ Καισαριανής ( εργαστήριο πληροφορικής, εργαστήριο εφαρμογών πληροφορικής),  1ο  ΕΠΑΛ Υμηττού (εργαστήριο πληροφορικής, εργαστήριο εφαρμογών πληροφορικής)  και 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης ( εργαστήριο πληροφορικής, εργαστήριο εφαρμογών πληροφορικής).

Στα εργαστήρια  πληροφορικής  και εφαρμογών πληροφορικής  εκπαιδεύονται οι  μαθητές  της Β’ και Γ’ τάξης του  τομέα πληροφορικής  των  ΕΠΑΛ σε πρωινό ωράριο.     Τα περισσότερα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με video projectors και κλιματιστικά. Όλα δε διαθέτουν συνδέσεις Internet μεγάλων   ταχυτήτων (ADSL) . Στα εργαστήρια του τομέα οι μαθητές  εξασκούνται στην :

Διαχείριση εξοπλισμού και δικτυακών υπηρεσιών δικτύου υπολογιστών

  • Εγκατάσταση και λειτουργία υλικού Η/Υ
  • Διαχείριση απλού τοπικού δικτύου Η/Υ
  • Απλές εργασίες διαχείρισης υπηρεσιών του Διαδικτύου
  • Διαχείριση-συντήρηση Web server
  • Τεχνική υποστήριξη των Εργαστηρίων Πληροφορικής εκπαιδευτικών μονάδων και μονάδων κατάρτισης ή επιμόρφωσης

      Ανάπτυξη απλών εφαρμογών λογισμικού

•         Ανάπτυξη απλών εφαρμογών με χρήση σύγχρονων προγραμματιστικών εργαλείων

•         Ανάπτυξη απλών ολοκληρωμένων εφαρμογών με χρήση πακέτων αυτοματισμού γραφείου

•         Ανάπτυξη εφαρμογών Διαδικτύου με χρήση σύγχρονων προγραμματιστικών εργαλείων

•         Δημιουργία Ιστοσελίδων

•         Ανάπτυξη απλών εφαρμογών Πολυμέσων

•         Προσδιορισμός της φύσης των προβλημάτων που παρουσιάζονται στο λογισμικό, εκτίμηση των αιτίων που τα προκαλούν και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης γραπτά και προφορικά

     Εγκατάσταση, υποστήριξη και αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού

•         Εγκατάσταση, υποστήριξη και αναβάθμιση βασικών εργαλείων και υπηρεσιών του Διαδικτύου

•         Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση και αναβάθμιση εμπορικών εφαρμογών λογισμικού και ιδιαίτερα εφαρμογών λογιστηρίου

•         Επιλογή και μελέτη των κατάλληλων τεχνικών εγχειριδίων του υλικού και του λογισμικού

    Προώθηση-πώληση προϊόντων λογισμικού και υλικού

•          Σύνταξη προσφορών, επιστολών και ενημερωτικών φυλλαδίων

Τα μαθήματα που διδάσκονται οι μαθητές του τομέα και των ειδικοτήτων  είναι :

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – Β Τάξη
ΜαθήματαΏρες
Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ+3Ε
Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ+2Ε
Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ+2Ε
Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ+2Ε
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστότοπων
Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού 1Θ+2Ε
Αγγλικά Τομέα
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – Γ Τάξη - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
ΜαθήματαΏρες
Προγραμματισμός Υπολογιστών
Δίκτυα Υπολογιστών
Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)
Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)
Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο
Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – Γ Τάξη - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
ΜαθήματαΏρες
Προγραμματισμός Υπολογιστών
Δίκτυα Υπολογιστών
Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)
Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)
Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο
Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών
Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών