Εργαστήρια του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης .

         Το 2ο Ε.Κ. Αθηνών διαθέτει εργαστήρια  του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης   και στα τρία κτίρια που εξυπηρετεί: 1ο ΕΠΑΛ Καισαριανής, στο  1ο  ΕΠΑΛ Υμηττού   και  στο 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης.

 Στα εργαστήριο Οικονομίας και Διοίκησης εκπαιδεύονται οι μαθητές του Τομέα και των ειδικοτήτων:

Α.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στο 1ο ΕΠΑΛ Καισαριανής,

Β.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στο 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης και 

Γ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ στο 1ο ΕΠΑΛ Υμηττού.

Οι μαθητές εξειδικεύονται ώστε να αποκτήσουν όλες εκείνες τις απαιτούμενες επαγγελματικές γνώσεις, τεχνικές και δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να εργαστούν στον Ιδιωτικό ή Δημόσιο τομέα (Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Τράπεζες, Δημόσιες Υπηρεσίες κλπ) όσον αφορά την αντιμετώπιση αναγκών γραμματειακής και λογιστικής υποστήριξης των υπηρεσιών.

Εκπαιδεύονται στο να κάνουν σωστή χρήση όλων των μηχανών γραφείου, Η\Υ και γενικά της σύγχρονης τεχνολογίας ενός γραφείου. Να συντάσσουν επαγγελματικά και δημόσια έγγραφα, εμπορικές επιστολές, διάφορα έντυπα και να τηρούν πρακτικά συνεδριάσεων και συσκέψεων. Να διεκπεραιώνουν την εισερχόμενη και εξερχόμενη Ελληνική και Αγγλική αλληλογραφία και κάθε είδους λογιστικά έντυπα. Να την ταξινομούν και να την αρχειοθετούν. Να τηρούν λογιστικά βιβλία   σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Να εκδίδουν όλων των ειδών τα απαιτούμενα λογιστικά έντυπα σε μια επιχείρηση.

Γενικά εκπαιδεύονται στο να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα διοικητικής και γραμματειακής φύσεως της ηλεκτρονικής διαχείρισης των εγγράφων ενός σύγχρονου αυτοματοποιημένου γραφείου μέσω της χρήσης των προγραμμάτων WORD, POWERPOINT, EXCEL (λογιστικά φύλλα), Τουριστικών  Εφαρμογών και Λογιστικών Εφαρμογών-Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Εκτός των άλλων οι μαθητές του τομέα και των ειδικοτήτων είναι ικανοί στην:

•         χρήση απλών εφαρμογών με χρήση σύγχρονων προγραμματιστικών εργαλείων

•         χρήση ολοκληρωμένων εφαρμογών με χρήση πακέτων αυτοματισμού γραφείου

      •          σύνταξη προσφορών, επιστολών και ενημερωτικών φυλλαδίων

Τα μαθήματα που διδάσκονται οι μαθητές του τομέα και των ειδικοτήτων  είναι :

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – Β Τάξη
ΜαθήματαΏρες
1. Αρχές Λογιστικής3Θ+3Ε
2. Εισαγωγή στο Marketing
3. Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές
4. Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)
5. Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές – Λογιστικά Φύλλα (EXCEL)
6. Στοιχεία Δικαίου (Αστικό-Εμπορικό-Εργατικό-Τουριστικό)
7. Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική
8. Αγγλικά Τομέα
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – Γ Τάξη - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΜαθήματαΏρες
1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας3Θ + 4E
2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3. Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου2Θ+2Ε
4. Διαφήμιση2Θ+4Ε
5. Εφαρμογες μάρκετιγκ
6. Λογιστικές Εφαρμογές
7. Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – Γ Τάξη - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
ΜαθήματαΏρες
1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3. Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου2Θ+2Ε
4. Φορολογική Πρακτική2Θ+4Ε
5. Λογιστικές Εφαρμογές
6. Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – Γ Τάξη - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Υπάλληλος Τουριστικών επιχειρήσεων
ΜαθήματαΏρες
1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3. Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων2Θ+2Ε
4. Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων2Θ+2Ε
5. Γεωγραφία Τουρισμού
6. Εφαρμογές στον Τουρισμό3E

Εικόνες από τα Εργαστήρια του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης: