Επιμορφωτική δράση για θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εσωτερικής και της εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μας μονάδας ως προς το εκπαιδευτικό της έργο (δείκτες 7 και 8) πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική δράση Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (Υ.Α.Ε.) την Παρασκευή 29-3-2024 από τις 11:30 π.μ -15:00 μ.μ., στο εργαστήριο πληροφορικής του 2ου Ε.Κ. Αθηνών στο κτίριο του 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού.

Τίτλος του σεμιναρίου είναι

“Μαθαίνοντας με τον Napo… για τις Βασικές αρχές της Υ.Α.Ε. στην ψηφιακή εποχή και την εκπόνηση της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων OiRA”

στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2022-2027 για την Προαγωγή και Ενσωμάτωση των βασικών αρχών της Υ. Α. Ε. στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.

Στην επιμορφωτική δράση αναφέρθηκαν οι βασικές αρχές και η σπουδαιότητα της ΥΑΕ και πραγματοποιήθηκε μελέτη εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων (εργαλεία ΟiRA).

Συγκεκριμένα οι ενότητες του σεμιναρίου ήταν:

  • Η σπουδαιότητα και οι βασικές αρχές της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (Υ.Α.Ε.)
  • Το Νομοθετικό πλαίσιο για την Υ.Α.Ε. & Μελέτη Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου (Μ.Ε.Ε.Κ.)
  • Καθιστική εργασία και μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ)
  • Οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου στην εργασία ως πρόκληση για την Ψυχική Υγεία
  • Η νέα πανευρωπαϊκή εκστρατεία 2023-2025
  • “Η Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία στην ψηφιακή εποχή”
  • Το εκπαιδευτικό υλικό για την Υ.Α.Ε. με τον ήρωα Napo
  • Εισαγωγή στο πρόγραμμα και τα εργαλεία OiRA για την εκπόνηση της Μ.Ε.Ε.Κ.
  • Παρουσίαση και εκμάθηση της χρήσης ενός από τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία OiRA

Η δράση συνδιοργανώθηκε από το 2ο Ε.Κ. Αθηνών, το 1ο ΕΠΑΛ Υμηττού, τον σύμβουλο παιδαγωγικής ευθύνης κ. Καρβούνη Ιωάννη, τον σύμβουλο εκπαίδευσης Μηχανολόγων ΠΕ 82 κ. Ζωγόπουλο Ευστάθιο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Δ/νση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία – Εθνικός Εστιακός πόλος Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, με βασικό εισηγητή τον κύριο Κωνσταντακόπουλο Ιωάννη, Δρ. Μηχανικό Μεταλλείων- Μεταλλουργός Μηχανικών, και επίσης τον κύριο Γουρζουλίδη Γιώργο, Δρ. Ακτινοφυσικό, την κυρία Κοτζαμπουγιούκ Ελένη, MSc, Υγιεινολόγο, και τον κύριο Χαμαϊλίδη Αλέξανδρο, Εργασιακό ψυχολόγο.